Aziatische hoornaar bedreiging voor honingbijen

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) komt van nature voor in Azië. Met een transport is de hoornaar een aantal jaren geleden in het zuiden van Europa aan land gekomen. In 2017 werd het eerste nest op Schouwen-Duiveland aangetroffen en in 2018 en 2019 op meerdere plaatsen in het land. In 2020 was er een forse steiging in het aantal meldingen. Toen werden er in totaal 10 nesten bestreden, maar 6 nesten werden niet gevonden. In 2021 is er tot in juli geen verdere steiging in het aantal meldingen. Dit kan te maken hebben met het koude en natte voorjaar. 

Aziatische hoornaar gezien of Aziatische hoornaarnest gevonden? Meld het op 

waarneming.nl

Aziatische hoornaar - foto: EIS-Nederland

De hoornaar heeft het op onder andere bijen voorzien. Geen goed nieuws voor imkers. Maar in tegenstelling tot wat wordt beweerd, is deze Aziatische soort weliswaar een vervelende bedreiger voor honingbijen, maar niet een indringer die hele volken uitmoordt. We zullen ze steeds vaker voor onze bijenkasten op jacht zien. De hoornaar speurt naar plekken waar veel insectenactiviteit is. Honingbijenvolken zijn dit bij uitstek. Binnenkomende bijen zijn een makkelijker prooi dan de als een speer uit de kast vertrekkende bijen.

De Europese hoornaar vormt geen bedreiging voor bijenvolken en hoeft niet gemeld en/of bestreden te worden. 

 

Herkenning van de Aziatische hoornaar

De meest opvallende kenmerken waarmee de Aziatische hoornaar zich onderscheid van bijvoorbeeld de Europese soort zijn een zwart borststuk, gele poten en een duidelijk gele ring in het achterlijf.

 

Herkennen verschillende soorten hoornaars en wespen

Anses, het Europees referentie laboratorium voor honingbijen en het Museum National d'Histoire Naturelle heeft een flyer (zie afbeelding hieronder) samengesteld om Vespa velutina gemakkelijk te herkennen. Op verzoek van Anses heeft bijen@wur deze flyer vertaald naar het Nederlands.

Ook het EIS heeft een informatieblad samengesteld voor soortenherkenning:

  

Waarnemingen melden 

De NVWA is belast met opsporen en bestrijden en werkt daarin samen met Stichting EIS/Naturalis. Zij hebben hiervoor goede stappenplannen ontwikkeld (zie ook de website van EIS):

 

 

 

 

 

 

Meld op Waarneming.nl het adres waar de hoornaar is waargenomen, liefst met foto. Van Waarneming.nl is een App beschikbaar om direct vanaf locatie te kunnen melden.

 

Informatie voor imkers

EIS Nederland doet een beroep op imkers mee te werken aan het melden van waarnemingen. Ter ondersteuning is een informatieve powerpoint gemaakt voor presentatie op afdelingsbijeenkomsten:

Imkers hebben goede kennis van wat vliegt en waarnemingen zijn doorgaans beter/betrouwbaarder dan die van 'burgers'. Hulp is zeer gewenst, maar voorkom paniek. Verdelgen van Aziatische hoornaar heeft alleen maar zin als je de nesten bestrijdt. Wegvangen van losse werksters is zinloos, je vangt er nooit duizenden. Dus je moet het nest vinden en je moet de werksters gebruiken om dit te doen. Vallen waarin wespen dood gaan hebben dus weinig zin, los van het feit dat dan veel andere insecten ook dood gaan.

 

Extra informatie over de Aziatische hoornaar

Meer informatie over Vespa velutina is ook te vinden in een artikel dat in 2012 in twee delen in 2012 is gepubliceerd in ons blad Bijenhouden. Dit artikel is hier te vinden:        

In 2020 heeft het EIS een rapport uitgebracht over de ervaringen met de Aziatische hoornaar in Nederland sinds 2017: 

 

Pagina laatst herzien 7 juli 2021

 

Aziatische hoornaar in opmars

Aziatische hoornaar in opmars

Powerpointpresentatie met informatie over herkomst en verwachte verspreiding van de soort over het land.